Uutiset

Kevyen hallitukseen haetaan puheenjohtajaa ja uusia aktiiveja vuoden 2019 alusta alkaen!

Hallitusjäsenten valinnat tehdään yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2018.

Oletko ehkä haka verkostoitumaan ja luomaan suhteita eri tahoihin? Tai sujuuko sinulta viestintä eri some-kanavissa kuin vettä vaan? Oletko innokas koordinoimaan aluetoimintaa eri puolille maata, onko sinulla itselläsi kenties ammatillista taustaa terveydenhuollon parista, tai saatko tehokkaasti polkaistua käyntiin varainkeruukampanjoita? Vai onko ominta aluettasi jokin aivan muu – mikä?

Mieti missä keskosperheitä ja heidän hyvinvointiaan koskettavassa asiassa juuri sinä olet hyvä, ja kerro meille miten vahvuutesi voisi näkyä Kevyen hallitustoiminnassa.
Voit olla keskosen vanhempi, isovanhempi, tai vaikka hoitohenkilöstön edustaja.
Jos olet keskosen läheinen, voit tulla mukaan hallitustoimintaan, kun olet päässyt yli keskosuuden akuutista kriisivaiheesta. Hallituksessa jaamme keskenämme kokemuksia keskosvanhemmuudesta, mutta hallitustoiminta sinänsä ei ole vertaistukea.


Mitä hallitustyö edellyttää?


Osallistumista hallituksen kokouksiin noin kerran kuukaudessa, noin 3h kerrallaan. Kokoukset pidetään pk-seudulla, mutta osallistua voi myös etätyökaluilla. Voit siis asua missä tahansa, kunhan sinulla on toimivat puhelin- ja nettiyhteydet ja osaat niitä hyödyntää.


Kykyä, halua ja resursseja käyttää aikaa sovittujen asioiden tekemiseen myös kokousten välillä itsenäisesti. Noin 1-3 tuntiin viikossa on hyvä varautua, esimerkiksi tapahtumien edellä tekemistä voi olla enemmänkin mutta välillä on vastaavasti hiljaisempaa.


Aikaansaavaa asennetta – teemme asioita tosissamme, muttemme ryppyotsaisesti!
Käytämme hallituksen sisäiseen viestintään erilaisia sähköisiä kanavia (Facebook, Dropbox, Basecamp) – toivottavasti suhtaudut myönteisesti myös tähän.


Arvioithan omat voimavarasi ja resurssisi realistisesti – hallitustyön ei ole tarkoitus kuormittaa ketään liikaa, mutta toisaalta jokainen meistä kantaa omalta osaltaan vastuun siitä että sovitut asiat tulevat hoidetuiksi.

Kiinnostuitko? Lähetä 1.11. mennessä sähköpostia osoitteeseen kevyt@kevyt.net. Kerromme myös mielellämme lisätietoja mistä tahansa hallitustyötä koskevasta asiasta

Tilaa paita 10.10. mennessä!

Nyt voit tilata keskosaiheisen paidan itsellesi tai läheisillesi, vaikkapa isänpäivä- tai joululahjaksi.  Paidat eivät ole jatkuvassa myynnissä, vaan ainoastaan 10.10.2018 asti! Samalla, kun hankit kivan paidan, tuet yhdistyksemme toimintaa eli keskosperheiden vertaistukea.

Paidoissa on valittavina seuraavat tekstit:

Kaapissa kasvanut
Jokainen päivä on täynnä pieniä ihmeitä
Kasvatamme pieniä ihmeitä
Premature Parent
Suuretkin sankarit syntyvät pienissä sukissa
Kengurusta se pienikin ponnistaa
From Mini to Mighty
Searching for miracles? Well here you have one!

Verkkokaupan osoite: https://holvi.com/shop/Kevyt-yhdistys/

Ehdota vuoden 2018 keskosvaikuttajaa!

Kuka on sinun mielestäsi edistänyt keskosten asioita Suomessa erityisen paljon? Ehdota häntä vuoden keskosvaikuttajaksi! Ansiot voivat olla esimerkiksi keskoshoidon, keskostutkimuksen tai keskosperheiden tukemisen ja aseman parantamisen parista.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen osoitteeseen kevyt@kevyt.net 20.9 mennessä. Ehdotuksia voivat tehdä muutkin kuin Kevyt-yhdistyksen jäsenet.

Vuoden keskosvaikuttajan palkinto on tunnustuspalkinto, joka julkaistaan vuosittain maailmanlaajuisena keskoslasten päivänä eli 17. marraskuuta.

Aiemmin keskosvaikuttajina palkitut:
2010 Anna Axelin
2011 Liisa Lehtonen
2012 Aino Ezeonodo
2013 Sture Andersson
2014 Sari Ahlqvist-Björkroth
2015 Mikko Hallman
2016 Aulikki Lano
2017 Marjatta Heikka

Nyt voit tukea Kevyttä lahjoituksella

Lahjoittamalla autat meitä tukemaan keskosperheitä: esimerkiksi järjestämään vertaistapahtumia, tuottamaan tärkeitä materiaaleja ja tavoittamaan entistä suuremman joukon keskosten vanhempia, jotta kukaan ei jäisi yksin. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin, ja jokainen lahjoitus on toiminnallemme hyvin tärkeä.

Lämmin kiitos!

P.S. Kun teet lahjoituksen verkkopankissasi, muista käyttää viitenumeroa; se on helppo, keskoslasten päivän päiväys eli 1711!

*****
Maksuun tarvittavat tiedot:
Keräystili: FI70 1011 3000 2129 50, NDEAFIHH
Viite 1711
Maksun saaja: MLL Meilahden yhdistys
*****
Keräysluvan saaja ja käytännön toimeenpanija: MLL Meilahden yhdistys ry (1733565-9), (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt)
Poliisihallitus, RA/2017/1151; 13.11.2017
Lupa on voimassa 13.11.2017 – 12.11.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Keräyksen tuotto käytetään yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan; keskosperheiden tukemiseen, tiedottamiseen ja materiaalien tuottamiseen sekä vaikuttamistyöhön.
Kerättävät varat käytetään toimintaan tarpeen mukaan, normaalisti kuitenkin vuoden sisällä keräyksen alkamisajankohdasta. Mikäli keräys tuottaa yllättäen suuren määrän rahaa, varat käytetään suunnitellusti pidemmällä aikajaksolla.
Lisätietoja saat osoitteesta kevyt@kevyt.net

Vuoden 2017 keskosvaikuttaja on kuntoutusohjaaja Marjatta Heikka

Helsingin Lastenklinikalla työskentelevä kuntoutusohjaaja Marjatta Heikka on vuoden 2017 keskosvaikuttaja. Heikka tukee kotikäynneillä perheitä, joiden keskosvauva on kotiutunut pitkän sairaalahoidon jälkeen.

Vuoden keskosvaikuttajan palkitsee valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt. Keskosvanhemmat kiittävät Heikkaa reippaasta ja napakasta suhtautumisesta ja rautaisesta ammattitaidosta, joka on auttanut voittamaan keskosvauvan kotihoitoon ja kehitykseen liittyvät epävarmuuden ja pelot.

Marjatta Heikka on tehnyt kuntoutusohjaajan työtä jo lähes 12 vuoden ajan ja ehtinyt tuona aikana kohdata satoja keskosperheitä. Pienenä keskosena syntyneellä vauvalla perheineen saattaa olla takana kuukausien pituinen sairaalataival. Kuntoutusohjaaja käy perheiden kotona ja on heihin yhteydessä myös puhelimitse.

– Haluan tukea vanhempia, jotta jokainen perhe löytäisi mahdollisimman pian omanlaisensa arjen sairaalarutiinien jälkeen. Vanhemmat kaipaavat rohkaisua luottaa omiin ajatuksiinsa siitä, mitä vauva viestii pienillä teoillaan, syökö hän riittävästi, voiko hyvin, kasvaako sopivasti, miten kehitys etenee, Heikka luettelee.
– Kannustan vanhempia luottamaan itseensä vauvansa parhaina asiantuntijoina. Toivon, että tarjoan matalan kynnyksen kontaktia, ettei kukaan jää asioiden kanssa yksin.

Kotiutumisvaiheessa keskosvauva saattaa tarvita vielä nenämahaletkua syömisen tueksi. Vauva voi myös kotiutua lisähapen kanssa, jolloin kotiin tarvitaan kotihappihoidon toteutukseen apuvälineitä. Tukea ja ohjausta tarvitaan tyypillisemmin ensimmäisten viikkojen ajan kotiutuksesta, mutta se voi jatkua koko ensimmäisen vuoden ajan kehitysseurantakäyntien välissä.

Heikan tähänastisen uran aikana keskoshoito on muuttunut jonkin verran. Esimerkiksi keskosten sairaalahoitojaksot ovat lyhentyneet.
– Keskosvauva voi kotiutua nykyään jo 35 raskausviikkoa vastaavassa iässä, joka voi olla sangen pian syntymän jälkeen. Vanhemmat voivat olla hämmentyneitä ennenaikaisesta syntymästä ja toisaalta vauvan nopeasta toipumisesta ja pääsystä kotiin, hän tietää.
– Tai sitten kotiutus syystä tai toisesta pitkittyy, ja huoli vauvan kasvusta ja kehityksestä painaa mieltä vielä kotonakin.

Vuoden keskosvaikuttaja valittiin nyt kahdeksannen kerran. Kevyt on valinnoillaan halunnut nostaa esiin ajankohtaisia ja ansioituneita henkilöitä keskosten hoitoon liittyvissä asioissa.
– Haluamme tänä vuonna kiinnittää palkinnolla huomion siihen, miten merkittävää vauvaperhetyö on keskosperheille. Vauvan hoidon tukeminen ja kehityksen seuraaminen kotona sekä perheen jaksamisessa auttaminen ovat valtavan tärkeitä asioita, sanoo Kevyen puheenjohtaja Satu Ramsland.

Palkitseminen on osa maailmanlaajuisen keskoslasten päivän viettoa Suomessa.

Keskosia ei saa unohtaa sote-uudistuksessa

MEDIATIEDOTE 16.11.2017

Keskoslasten päivää vietetään perjantaina – keskosia ei saa unohtaa sote-uudistuksessa

Maailmanlaajuista keskoslasten päivää juhlistetaan perjantaina ​17.11. ​ eri puolilla Suomea paikallistapahtumilla sekä ​valaisemalla​ maamerkkejä violetiksi. Valaistustempauksen tarkoituksena on lisätä tietoa keskosuudesta ja kiinnittää huomiota siihen, että maailmassa jopa joka kymmenes lapsi syntyy keskosena.

Suomessa ennenaikaisesti syntyy noin kuusi prosenttia lapsista. Keskosvanhempien yhdistys Kevyt muistuttaa, että näitä kaikkein pienimpiä potilaita ei saa unohtaa sote-uudistyksen pyörteissä.

– Keskosten kehitysseurannat ja niiden toteuttaminen kouluikään asti tulee määritellä lainsäädännössä tulevissa sote-palvelurakenteissa, korostaa Kevyen puheenjohtaja Satu Ramsland. – Tällä hetkellä keskosten saama hoito ja perheille myönnetyt palvelut vaihtelevat eri puolilla maata, sillä valtakunnallisia käytäntöjä ei ole olemassa.

Kevyt muistuttaa, että ainoastaan systemaattinen kehitysseuranta mahdollistaa sairaaloiden välisten hoitokäytäntöjen vertailun ja luo näin pohjaa yhtenäisille hoitokäytännöille. – Lisäksi kaikissa sairaaloissa on oltava riittävät henkilöstöresurssit, jotta vanhempien aktiivinen osallistuminen lastensa hoitoon pystytään turvaamaan, Ramsland sanoo.

– Myös sairaaloiden sisäilmaongelmat on otettava vakavasti ja ne on ratkaistava. Ympäristön on oltava turvallinen niin vauvoille, vanhemmille kuin heidän hoitajilleen.

Valtakunnallisesti toimiva Kevyt on ajanut keskosperheiden etua jo 20 vuotta. Merkkipäivää juhlistetaan lauantaina Helsingissä vietettävällä perhetapahtumalla.

Valaistuskohteita eri puolilla Suomea

Keskoslasten päivän kansainvälinen teemaväri on jo vuodesta 2009 saakka ollut violetti – se viestii toivoa, herkkyyttä ja ainutlaatuisuutta. Eri puolilla maailmaa valaistaan lukuisia kuuluisia rakennuksia ja muita kohteita.

Helsingissä Linnanmäen Raketti nousee violettina 60 metrin korkeuteen. Kuopiossa violetteina hohtavat kaupunginteatteri ja Matkuksen ostoskeskus. Jyväskylässä valaistaan Ylistön silta ja Porissa väriä nähdään Satakunnan keskussairaalalla. Tampereella violettia väriä kantavat Näsinneula Tampere-talo, Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala. Lahti Energia vaihtaa Lahden radiomastojen värin violetiksi keskoslasten kunniaksi. Eri puolilla maailmaa valaistaan lukuisia kuuluisia rakennuksia ja muita kohteita.

Suomessa valaistustempaus järjestetään nyt neljättä kertaa ja sen takana ovat yhteistyössä valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt sekä monet paikalliset yhdistykset, sairaalat ja vertaisryhmät.

Erilaisia keskoslasten päivän tapahtumia järjestetään perjantaina ainakin Raumalla, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä. Jyväskylän tapahtuma on päässyt arvostetulle listalle, sillä valtioneuvoston kanslia on liittänyt Mannerheimin lastensuojeluliiton Jyväskylän yhdistyksen Hätähousujen tapahtuman Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Turussa järjestetään tapahtuma maanantaina 20.11.

Mikäli haluatte haastatella keskosperheitä teemapäivää ajatellen, kauttamme saa yhteystietoja perheistä eri puolilta Suomea. Yhteydenotot: Heli Kauppinen, heli.kauppinen@kevyt.net, p. 0445664579. Paikallistapahtumista voi tiedustella suoraan tapahtumien järjestäjiltä.

17.11. järjestettävät paikallistapahtumat

Jyväskylän tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1933641903626731/

Rauman tapahtuma: https://www.facebook.com/events/359814871133979/

Rauman kirjastossa järjestettävä näyttely: https://www.facebook.com/events/604272519747878/

Porin tapahtuma: Satakunnan keskussairaalan sisäleikkipihalla klo 17.00-18.30

Rovaniemen tapahtuma: https://www.facebook.com/events/305930156568740/

Helsingin valokulkue: https://www.facebook.com/events/1276606875818270/

Tampereen tapahtuma: http://www.koskikeskus.fi/events/-/events/6078/Maailman-keskoslasten-paivan-tapahtuma-pe-17-11-klo-14-19

18.11. järjestettävä Kevyen 20-vuotisjuhla ja perhetapahtuma: https://www.facebook.com/events/226193287915954/

20.11. järjestettävä tapahtuma Turussa: https://turunkeskosperheet.mll.fi/

Keskoslasten päivän sometapahtumassa juhlitaan päivää virtuaalisesti ja jaetaan omia kokemuksia: https://www.facebook.com/events/323483274786241/

terveisin keskosvanhempien yhdistys Kevyt,

puheenjohtaja Satu Ramsland, p. 040 8018 455

viestintävastaava Heli Kauppinen. p. 0445664579