Uutiset

Vuoden keskosvaikuttaja on imetystutkija Riikka Ikonen

Riikka Ikonen on vuoden 2018 keskosvaikuttaja. Valinnan tekee vuosittain valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt. Yhdistys kiittää Ikosta siitä, että hän on aktiivisesti tuonut kuuluviin keskosäitien äänen kunnioittavalla ja ratkaisukeskeisellä tavalla. Tutkimustulokset auttavat ammattilaisia tukemaan keskosäitejä nykyistä paremmin.

Riikka Ikosen hoitotieteen väitöstutkimus ”Äidinmaitoa keskoselle: Äitien maidon lypsämisen kokemukset, käytännöt ja selviytymismenetelmät” tarkistettiin aiemmin tänä vuonna Tampereen yliopistossa. Sen mukaan äidinmaidon lypsäminen ja antaminen vastasyntyneiden teho-osastolla hoidettavalle keskosvauvalle tukee äitiyden ja vauvan hoitoon osallistumisen tunnetta. Äidit lypsävät maitoa riippumatta siitä, kuinka stressaavaksi he kokevat lypsämisen tai millainen heidän oma vointinsa on.

Keskosen äiti tarvitsee tukea sekä ammattilaisilta että läheisiltään

–          Äidinmaidon tärkeys vauvalle, myös keskosvauvalle, on ollut jo aiemmin tiedossa, mutta Ikosen tutkimus valottaa uudella tavalla äitien näkökulmaa. Aina lypsäminen ei ole helppoa, mutta äiti voi itse löytää tapoja selvitä lypsämisestä, minkä lisäksi läheiset voivat auttaa lypsävää äitiä, Kevyen puheenjohtaja Satu Ramsland muistuttaa.

Ikosen tutkimuksen mukaan äidit pitävät maidon lypsämistä ja antamista sairaalahoidossa olevalle keskosvauvalle erittäin tärkeänä, jopa välttämättömänä tehtävänään. Maidon tarjoaminen on äideille keino osallistua vauvansa hoitoon ja auttaa vauvaa selviämään ja toipumaan. Lypsämistä haittasivat ja estivät äidin ja vauvan erottaminen sairaalassa eri osastoille, lypsämisen luonnottomuus, arjen sujumattomuus sekä oma turhautuminen ja uupumus.

–          Haluamme tuoda esiin myös perhekeskeisen hoidon tärkeyden lypsämisessä. Mahdollisuus kenguruhoitoon edesauttaa maidon nousua ja tätä kautta helpottaa lypsämistä, Ramsland muistuttaa.

–          Perhekeskeisessä hoidossa myös läheisillä on osuutensa niin vauvasta huolehtimisessa kuin synnytyksestä toipuvan ja lypsävän äidin tukena olemisessa. Tavoitteenamme on, että kaikilla keskosperheillä tulisi olla mahdollisuus tähän paikkakunnasta ja sairaalasta riippumatta.

Hienoa tutkimusta herkästä aiheesta

Vuoden keskosvaikuttaja valittiin nyt yhdeksännen kerran. Palkitseminen on osa maailmanlaajuisen keskoslasten päivän viettoa Suomessa. Kevyt on valinnoillaan halunnut nostaa esiin ajankohtaisia ja ansioituneita henkilöitä keskosten hoitoon ja tutkimukseen liittyvissä asioissa.

–          Haluamme myös kiittää Ikosta hyvästä ja pitkään jatkuneesta yhteistyöstä. Lypsäminen ja imetys ovat erityisesti keskosäideille herkkiä ja ristiriitaisia aiheita, mutta Ikonen on onnistunut lähestymään niitä tavalla, joka on herättänyt luottamusta äideissä, Ramsland kiittelee.

Ikonen työskentelee tällä hetkellä kansallisena imetyskoordinaattorina ja erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Myös uudessa tehtävässä keskosten perhekeskeisen hoidon ja imetyksen edistäminen ovat tärkeässä osassa. Tavoitteena on kannustaa ja tukea keskosia hoitavia sairaaloita kehittämään hoitokäytäntöjään neo-BFHI-ohjelman (Vauvamyönteisyysohjelma vastasyntyneiden osastoille) mukaisiksi. Ikonen jatkaa myös tutkimusta keskosperheistä. Hänen artikkelinsa on mukana myös Kevyt-yhdistyksen Kevyt Pienokainen –kirjassa, joka julkaistaan lauantaina.

Aiemmat vuoden keskosvaikuttajat:

2010 Anna Axelin
2011 Liisa Lehtonen
2012 Aino Ezeonodo
2013 Sture Andersson
2014 Sari Ahlqvist-Björkroth
2015 Mikko Hallman
2016 Aulikki Lano
2017 Marjatta Heikka

———-

Tietoisku:

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt tai jonka syntymäpaino on alle 2500 g. Keskosperheiden yhdistys Kevyt on viralliselta nimeltään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Meilahden yhdistys. Yhdistyksellä on jäsenenä noin 500 keskoslapsen perhettä ympäri Suomea. Kevyen tavoitteena on, että suomalainen perhepolitiikka huomioisi nykyistä paremmin perheet, joissa lapsi syntyy ennenaikaisesti. Yhdistys tarjoaa vanhemmille tukea verkossa, perheiden yhteisissä tapahtumissa, vanhemmille järjestetyissä keskustelu- ja teemailloissa sekä erilaisten tukimateriaalien avulla.

Lisätietoja: 

Erikoistutkija, imetyskoordinaattori Riikka Ikonen,
p. 029 524 7390, riikka.ikonen(a)thl.fi

Keskosperheiden yhdistys Kevyt:
puheenjohtaja Satu Ramsland, p. 040 801 8455, pj(a)kevyt.net

viestintävastaava Heli Kauppinen,
p. 044 566 4579, heli.kauppinen(a)kevyt.net

Tietoa Ikosen tutkimuksesta: Äidinmaitoa keskoselle

Kevyt Pienokainen -kirja nyt julkaistu ja tilattavissa

Yhdistyksemme on julkaissut uuden Kevyt Pienokainen –kirjan. Teoksessa on yli 30 artikkelia, joiden kirjoittajina ovat keskosperheet, tutkijat ja ammattilaiset. Kirjan virallinen julkaisu tapahtuu 17.11.2018 Helsingissä keskoslasten päivän tapahtuman yhteydessä.

Kirja sisältää perheiden kokemuksia siitä, kun lapsi syntyy keskosena ja kasvaa kohti aikuisuutta. Perheiden tarinat kuvaavat lapsen odotukseen, syntymään ja kasvun eri vaiheisiin liittyviä tunteita. Tärkeässä osassa ovat myös ammattilaisten artikkelit, joissa kerrotaan keskosten hoidosta, keskosuuden seurauksista ja tutkimustuloksista. Kirjassa kerrotaan niin keskoslapsen, sisarusten kuin vanhempienkin tukemisesta. Kirjasta on toivottavasti myös lohtua heille, joilla tarina ei pääty onnellisesti.

Kirjan toimituskunnan muodostivat psykologian tohtori Sari Ahlqvist-Björkroth, Kevyt-yhdistyksen entiset ja nykyiset aktiivit Sari Vuoristo, Paula Majuri, Satu Ramsland ja Heli Kauppinen sekä toimitussihteeri Hanna Harrison. Kirjan ulkoasusta vastaa Dylan Jones. Kirjassa on runsaasti vapaaehtoisilta saatuja valokuvia.

Kirjaprojektiin on saatu tukea Alli Paasikiven säätiöltä.

Kirja on saatavilla verkkokaupasta sekä painettuna että pdf-tiedostona:

https://holvi.com/shop/Kevyt-yhdistys/

Lämmin kiitos kaikille kirjan tekemiseen osallistuneille!

Keskoslasten päivää vietetään lauantaina kymmenettä kertaa – Violetti valaistus Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa


Maailmanlaajuista keskoslasten päivää juhlistetaan lauantaina 17.11. Tämä on kymmenes kerta, kun teemapäivää vietetään maailmanlaajuisesti.

Valaisemalla violetiksi kuuluisia maamerkkejä eri puolilla maailmaa halutaan kiinnittää huomiota siihen, että jopa joka kymmenes lapsi syntyy keskosena. Violetti väri kuvaa keskoslasten herkkyyttä ja erityisyyttä.

Suomessa valtakunnallinen valaistustempaus järjestetään nyt viidettä kertaa ja sen takana on valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt. Violetiksi valaistaan Ylistön silta Jyväskylässä, Kuopion kaupunginteatteri ja Matkuksen ostoskeskus Kuopiossa sekä radiomastot Lahdessa. Kuka
tahansa voi osallistua väriteemaan pukeutumalla violettiin.

Perhekeskeisellä hoidolla positiivisia vaikutuksia lapseen, perheeseen ja yhteiskuntaan

Tänä vuonna keskoslasten päivän teemana on perhekeskeinen hoitotyö. Laaja tutkimusnäyttö tukee keskosten sairaalahoidon perhekeskeisyyttä.

 – Se, että vanhemmat voivat osallistua lapsen hoitoon sairaalassa esimerkiksi pitämällä lasta säännöllisesti kenguruhoidossa, on tutkimusten mukaan monenlaista hyötyä. Se vaikuttaa keskoslapsen vointiin sairaala-aikana ja myöhempään kehitykseenkin, kertoo Keskosperheiden yhdistyksen puheenjohtaja Satu Ramsland.

Perhekeskeinen hoitomalli tukee perheen varhaisen vuorovaikutuksen syntymistä ja vaikuttaa myönteisesti sekä lapsen että vanhempien hyvinvointiin.

 – Toisaalta perhekeskeinen hoito voi myös kuormittaa vanhempia, sillä sairaalassa voi joutua viettämään pitkänkin ajan ja keskosvauvan synnyttyä tilanne on vanhemmille usein monestakin näkökulmasta erityisen kuormittava ja stressaava. Vanhempien tuleekin tarvittaessa saada tukea omaan jaksamiseensa. Erityisesti silloin, jos perheessä on muita lapsia, tarvitaan apua myös arjen järjestelyihin, muistuttaa Satu Ramsland.

Uusi Kevyt Pienokainen -kirja yhdistää vanhempien ja hoitoalan ammattilaisten tiedon

Kevyt julkaisee keskoslasten päivänä uuden Kevyt Pienokainen -kirjansa. Kirjassa on yhteensä yli 30 artikkelia keskosperheiltä sekä tutkijoilta ja ammattilaisilta. Kirjan tarkoituksena on tuoda tietoa, vertaistukea ja toivoa keskosperheille ja auttaa ammattilaisia ymmärtämään perheiden näkökulmaa.

Kirjan julkaisutilaisuus järjestetään Helsingissä. Samassa tilaisuudessa palkitaan myös yhdistyksen valitsema Vuoden keskosvaikuttaja.

Keskosperheiden yhdistys Kevyt järjestää tänä vuonna oman keskoslastenpäivän tapahtumansa Helsingissä. Sairaalat ja muut järjestöt järjestävät lisäksi omia tapahtumiaan eri puolilla Suomea.

Keskoslasten päivää juhlistetaan Kevyt pienokainen -kirjan julkaisutilaisuudessa

Tervetuloa juhlistamaan keskoslasten päivää vertaisten ja verkostoitumisen parissa!

Kokoonnumme lauantaina 17.11. klo 12-15 Helsingissä Urbansauna Kallion tiloissa.

Ohjelmassa on vuoden keskosvaikuttajan palkitseminen ja hänen luentonsa, Kevyt Pienokainen -kirjan julkistaminen ja toimituskunnan jäsenen, psykologian tohtori Sari Ahlqvist-Björkrothin luento perhekeskeisestä hoitotyöstä.
Paikalla on myös kirjan artikkeleiden kirjoittajia. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Paikan päällä on myytävänä Kevyt pienokainen -kirjaa, 32 € (vain käteismaksu). Kun hankit kirjan tilaisuuden aikana, säästät toimituskulut. Myöhemmin kirja on myynnissä verkkokaupassamme. 

Tapahtuma on maksuton. Kahvitarjoilu.

Kaikki keskosuudesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

P.S. Huomioithan, että tilaisuus on tarkoitettu vain aikuisille. Myöskään lastenhoitoa ei ole tällä kertaa tarjolla.

Ilmoittautuminen 13.11. mennessä: https://kilta.mll.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4792

Kevyen hallitukseen haetaan puheenjohtajaa ja uusia aktiiveja vuoden 2019 alusta alkaen!

Hallitusjäsenten valinnat tehdään yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2018.

Oletko ehkä haka verkostoitumaan ja luomaan suhteita eri tahoihin? Tai sujuuko sinulta viestintä eri some-kanavissa kuin vettä vaan? Oletko innokas koordinoimaan aluetoimintaa eri puolille maata, onko sinulla itselläsi kenties ammatillista taustaa terveydenhuollon parista, tai saatko tehokkaasti polkaistua käyntiin varainkeruukampanjoita? Vai onko ominta aluettasi jokin aivan muu – mikä?

Mieti missä keskosperheitä ja heidän hyvinvointiaan koskettavassa asiassa juuri sinä olet hyvä, ja kerro meille miten vahvuutesi voisi näkyä Kevyen hallitustoiminnassa.
Voit olla keskosen vanhempi, isovanhempi, tai vaikka hoitohenkilöstön edustaja.
Jos olet keskosen läheinen, voit tulla mukaan hallitustoimintaan, kun olet päässyt yli keskosuuden akuutista kriisivaiheesta. Hallituksessa jaamme keskenämme kokemuksia keskosvanhemmuudesta, mutta hallitustoiminta sinänsä ei ole vertaistukea.


Mitä hallitustyö edellyttää?


Osallistumista hallituksen kokouksiin noin kerran kuukaudessa, noin 3h kerrallaan. Kokoukset pidetään pk-seudulla, mutta osallistua voi myös etätyökaluilla. Voit siis asua missä tahansa, kunhan sinulla on toimivat puhelin- ja nettiyhteydet ja osaat niitä hyödyntää.


Kykyä, halua ja resursseja käyttää aikaa sovittujen asioiden tekemiseen myös kokousten välillä itsenäisesti. Noin 1-3 tuntiin viikossa on hyvä varautua, esimerkiksi tapahtumien edellä tekemistä voi olla enemmänkin mutta välillä on vastaavasti hiljaisempaa.


Aikaansaavaa asennetta – teemme asioita tosissamme, muttemme ryppyotsaisesti!
Käytämme hallituksen sisäiseen viestintään erilaisia sähköisiä kanavia (Facebook, Dropbox, Basecamp) – toivottavasti suhtaudut myönteisesti myös tähän.


Arvioithan omat voimavarasi ja resurssisi realistisesti – hallitustyön ei ole tarkoitus kuormittaa ketään liikaa, mutta toisaalta jokainen meistä kantaa omalta osaltaan vastuun siitä että sovitut asiat tulevat hoidetuiksi.

Kiinnostuitko? Lähetä 1.11. mennessä sähköpostia osoitteeseen kevyt@kevyt.net. Kerromme myös mielellämme lisätietoja mistä tahansa hallitustyötä koskevasta asiasta

Tilaa paita 10.10. mennessä!

Nyt voit tilata keskosaiheisen paidan itsellesi tai läheisillesi, vaikkapa isänpäivä- tai joululahjaksi.  Paidat eivät ole jatkuvassa myynnissä, vaan ainoastaan 10.10.2018 asti! Samalla, kun hankit kivan paidan, tuet yhdistyksemme toimintaa eli keskosperheiden vertaistukea.

Paidoissa on valittavina seuraavat tekstit:

Kaapissa kasvanut
Jokainen päivä on täynnä pieniä ihmeitä
Kasvatamme pieniä ihmeitä
Premature Parent
Suuretkin sankarit syntyvät pienissä sukissa
Kengurusta se pienikin ponnistaa
From Mini to Mighty
Searching for miracles? Well here you have one!

Verkkokaupan osoite: https://holvi.com/shop/Kevyt-yhdistys/

Ehdota vuoden 2018 keskosvaikuttajaa!

Kuka on sinun mielestäsi edistänyt keskosten asioita Suomessa erityisen paljon? Ehdota häntä vuoden keskosvaikuttajaksi! Ansiot voivat olla esimerkiksi keskoshoidon, keskostutkimuksen tai keskosperheiden tukemisen ja aseman parantamisen parista.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen osoitteeseen kevyt@kevyt.net 20.9 mennessä. Ehdotuksia voivat tehdä muutkin kuin Kevyt-yhdistyksen jäsenet.

Vuoden keskosvaikuttajan palkinto on tunnustuspalkinto, joka julkaistaan vuosittain maailmanlaajuisena keskoslasten päivänä eli 17. marraskuuta.

Aiemmin keskosvaikuttajina palkitut:
2010 Anna Axelin
2011 Liisa Lehtonen
2012 Aino Ezeonodo
2013 Sture Andersson
2014 Sari Ahlqvist-Björkroth
2015 Mikko Hallman
2016 Aulikki Lano
2017 Marjatta Heikka

Vuoden 2017 keskosvaikuttaja on kuntoutusohjaaja Marjatta Heikka

Helsingin Lastenklinikalla työskentelevä kuntoutusohjaaja Marjatta Heikka on vuoden 2017 keskosvaikuttaja. Heikka tukee kotikäynneillä perheitä, joiden keskosvauva on kotiutunut pitkän sairaalahoidon jälkeen.

Vuoden keskosvaikuttajan palkitsee valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt. Keskosvanhemmat kiittävät Heikkaa reippaasta ja napakasta suhtautumisesta ja rautaisesta ammattitaidosta, joka on auttanut voittamaan keskosvauvan kotihoitoon ja kehitykseen liittyvät epävarmuuden ja pelot.

Marjatta Heikka on tehnyt kuntoutusohjaajan työtä jo lähes 12 vuoden ajan ja ehtinyt tuona aikana kohdata satoja keskosperheitä. Pienenä keskosena syntyneellä vauvalla perheineen saattaa olla takana kuukausien pituinen sairaalataival. Kuntoutusohjaaja käy perheiden kotona ja on heihin yhteydessä myös puhelimitse.

– Haluan tukea vanhempia, jotta jokainen perhe löytäisi mahdollisimman pian omanlaisensa arjen sairaalarutiinien jälkeen. Vanhemmat kaipaavat rohkaisua luottaa omiin ajatuksiinsa siitä, mitä vauva viestii pienillä teoillaan, syökö hän riittävästi, voiko hyvin, kasvaako sopivasti, miten kehitys etenee, Heikka luettelee.
– Kannustan vanhempia luottamaan itseensä vauvansa parhaina asiantuntijoina. Toivon, että tarjoan matalan kynnyksen kontaktia, ettei kukaan jää asioiden kanssa yksin.

Kotiutumisvaiheessa keskosvauva saattaa tarvita vielä nenämahaletkua syömisen tueksi. Vauva voi myös kotiutua lisähapen kanssa, jolloin kotiin tarvitaan kotihappihoidon toteutukseen apuvälineitä. Tukea ja ohjausta tarvitaan tyypillisemmin ensimmäisten viikkojen ajan kotiutuksesta, mutta se voi jatkua koko ensimmäisen vuoden ajan kehitysseurantakäyntien välissä.

Heikan tähänastisen uran aikana keskoshoito on muuttunut jonkin verran. Esimerkiksi keskosten sairaalahoitojaksot ovat lyhentyneet.
– Keskosvauva voi kotiutua nykyään jo 35 raskausviikkoa vastaavassa iässä, joka voi olla sangen pian syntymän jälkeen. Vanhemmat voivat olla hämmentyneitä ennenaikaisesta syntymästä ja toisaalta vauvan nopeasta toipumisesta ja pääsystä kotiin, hän tietää.
– Tai sitten kotiutus syystä tai toisesta pitkittyy, ja huoli vauvan kasvusta ja kehityksestä painaa mieltä vielä kotonakin.

Vuoden keskosvaikuttaja valittiin nyt kahdeksannen kerran. Kevyt on valinnoillaan halunnut nostaa esiin ajankohtaisia ja ansioituneita henkilöitä keskosten hoitoon liittyvissä asioissa.
– Haluamme tänä vuonna kiinnittää palkinnolla huomion siihen, miten merkittävää vauvaperhetyö on keskosperheille. Vauvan hoidon tukeminen ja kehityksen seuraaminen kotona sekä perheen jaksamisessa auttaminen ovat valtavan tärkeitä asioita, sanoo Kevyen puheenjohtaja Satu Ramsland.

Palkitseminen on osa maailmanlaajuisen keskoslasten päivän viettoa Suomessa.

Keskosia ei saa unohtaa sote-uudistuksessa

MEDIATIEDOTE 16.11.2017

Keskoslasten päivää vietetään perjantaina – keskosia ei saa unohtaa sote-uudistuksessa

Maailmanlaajuista keskoslasten päivää juhlistetaan perjantaina ​17.11. ​ eri puolilla Suomea paikallistapahtumilla sekä ​valaisemalla​ maamerkkejä violetiksi. Valaistustempauksen tarkoituksena on lisätä tietoa keskosuudesta ja kiinnittää huomiota siihen, että maailmassa jopa joka kymmenes lapsi syntyy keskosena.

Suomessa ennenaikaisesti syntyy noin kuusi prosenttia lapsista. Keskosvanhempien yhdistys Kevyt muistuttaa, että näitä kaikkein pienimpiä potilaita ei saa unohtaa sote-uudistyksen pyörteissä.

– Keskosten kehitysseurannat ja niiden toteuttaminen kouluikään asti tulee määritellä lainsäädännössä tulevissa sote-palvelurakenteissa, korostaa Kevyen puheenjohtaja Satu Ramsland. – Tällä hetkellä keskosten saama hoito ja perheille myönnetyt palvelut vaihtelevat eri puolilla maata, sillä valtakunnallisia käytäntöjä ei ole olemassa.

Kevyt muistuttaa, että ainoastaan systemaattinen kehitysseuranta mahdollistaa sairaaloiden välisten hoitokäytäntöjen vertailun ja luo näin pohjaa yhtenäisille hoitokäytännöille. – Lisäksi kaikissa sairaaloissa on oltava riittävät henkilöstöresurssit, jotta vanhempien aktiivinen osallistuminen lastensa hoitoon pystytään turvaamaan, Ramsland sanoo.

– Myös sairaaloiden sisäilmaongelmat on otettava vakavasti ja ne on ratkaistava. Ympäristön on oltava turvallinen niin vauvoille, vanhemmille kuin heidän hoitajilleen.

Valtakunnallisesti toimiva Kevyt on ajanut keskosperheiden etua jo 20 vuotta. Merkkipäivää juhlistetaan lauantaina Helsingissä vietettävällä perhetapahtumalla.

Valaistuskohteita eri puolilla Suomea

Keskoslasten päivän kansainvälinen teemaväri on jo vuodesta 2009 saakka ollut violetti – se viestii toivoa, herkkyyttä ja ainutlaatuisuutta. Eri puolilla maailmaa valaistaan lukuisia kuuluisia rakennuksia ja muita kohteita.

Helsingissä Linnanmäen Raketti nousee violettina 60 metrin korkeuteen. Kuopiossa violetteina hohtavat kaupunginteatteri ja Matkuksen ostoskeskus. Jyväskylässä valaistaan Ylistön silta ja Porissa väriä nähdään Satakunnan keskussairaalalla. Tampereella violettia väriä kantavat Näsinneula Tampere-talo, Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala. Lahti Energia vaihtaa Lahden radiomastojen värin violetiksi keskoslasten kunniaksi. Eri puolilla maailmaa valaistaan lukuisia kuuluisia rakennuksia ja muita kohteita.

Suomessa valaistustempaus järjestetään nyt neljättä kertaa ja sen takana ovat yhteistyössä valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt sekä monet paikalliset yhdistykset, sairaalat ja vertaisryhmät.

Erilaisia keskoslasten päivän tapahtumia järjestetään perjantaina ainakin Raumalla, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä. Jyväskylän tapahtuma on päässyt arvostetulle listalle, sillä valtioneuvoston kanslia on liittänyt Mannerheimin lastensuojeluliiton Jyväskylän yhdistyksen Hätähousujen tapahtuman Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Turussa järjestetään tapahtuma maanantaina 20.11.

Mikäli haluatte haastatella keskosperheitä teemapäivää ajatellen, kauttamme saa yhteystietoja perheistä eri puolilta Suomea. Yhteydenotot: Heli Kauppinen, heli.kauppinen@kevyt.net, p. 0445664579. Paikallistapahtumista voi tiedustella suoraan tapahtumien järjestäjiltä.

17.11. järjestettävät paikallistapahtumat

Jyväskylän tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1933641903626731/

Rauman tapahtuma: https://www.facebook.com/events/359814871133979/

Rauman kirjastossa järjestettävä näyttely: https://www.facebook.com/events/604272519747878/

Porin tapahtuma: Satakunnan keskussairaalan sisäleikkipihalla klo 17.00-18.30

Rovaniemen tapahtuma: https://www.facebook.com/events/305930156568740/

Helsingin valokulkue: https://www.facebook.com/events/1276606875818270/

Tampereen tapahtuma: http://www.koskikeskus.fi/events/-/events/6078/Maailman-keskoslasten-paivan-tapahtuma-pe-17-11-klo-14-19

18.11. järjestettävä Kevyen 20-vuotisjuhla ja perhetapahtuma: https://www.facebook.com/events/226193287915954/

20.11. järjestettävä tapahtuma Turussa: https://turunkeskosperheet.mll.fi/

Keskoslasten päivän sometapahtumassa juhlitaan päivää virtuaalisesti ja jaetaan omia kokemuksia: https://www.facebook.com/events/323483274786241/

terveisin keskosvanhempien yhdistys Kevyt,

puheenjohtaja Satu Ramsland, p. 040 8018 455

viestintävastaava Heli Kauppinen. p. 0445664579