Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Vastaa kyselyyn: Keskoslapsen syntymä ja saatu tuki

Vastaa kyselyyn: Keskoslapsen syntymä ja saatu tuki

Hyvä keskoslapsen vanhempi!

Oman lapsen syntymä on aina elämänmullistava kokemus, mutta varsinkin lapsen synnyttyä keskosena tuntemukset lapsesta ja tuoreesta vanhemmuudesta voivat olla hyvinkin monimuotoisia. Mielessä risteilevät monenlaiset tunteet, jotka nostavat päätään vielä vuosienkin jälkeen. Jokainen hetki keskoskaapin vieressä on tiukasti tallennettu sydämeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda päivänvaloon vanhempien kokemuksia ja tuntemuksia keskoslapsen syntymästä nykyhetkeen. Olen myös kiinnostunut siitä, miten ja mistä perheet ovat saaneet tukea arkeensa keskoslapsen kanssa.

Oman lapsen ensimmäiset hetket ovat vanhemmille aina tärkeitä ja kokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia, mutta niiden jakaminen voi auttaa jäsentämään omia ajatuksia sekä auttaa myös toisia samoissa ajatuksissa olevia. Toiveena olisikin, että tutkimus voisi antaa voimia muille keskosperheille sekä arvokasta tietoa tukitoimia järjestäville tahoille siitä, mitä tunteita keskoslapsen syntymä voi vanhemmissa herättää ja kuinka kohdata vanhempi, joka kipuilee omien tunteidensa kanssa.

Kysymykset ovat avoimia kysymyksiä. Aiheet ovat laajoja, mutta toivon, että vastaat niihin omin sanoin, avoimesti ja rehellisesti. Mikäli lomakkeelle vastaaminen tuntuu vieraalta, voit myös kirjoittaa minulle sähköpostia osoitteeseen korte.hanna.m@student.uta.fi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Vastauslomake löytyy täältä: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17991/lomake.html

Ystävällisin ja voimaannuttavin terveisin,

Hanna Korte

Huom. Kevyt ei ole tutkimuksen tekijänä tai sen teettäjä. Jaamme tämän viestin tutkimuksen tekijän puolesta ja olemme toki hyvin kiinnostuneita tutkimuksen tuloksista.

Navigointi