Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Mitkä asiat askarruttavat keskosperheitä - auta tutkijoita!

Mitkä asiat askarruttavat keskosperheitä - auta tutkijoita!

KEVYT VÄLITTÄÄ VIESTIN TUTKIJOILTA, VASTAATHAN 14.4. MENNESSÄ:

"Tarvitsemme keskosperheiden apua suunnitellessamme tutkimuksemme seuraavaa vaihetta. Olemme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva tutkimusryhmä, ja olemme tutkineet keskosina syntyneiden aikuisten terveyttä Pikku-k- ja Ester-seurantatutkimuksissa. Suunnittelemme nyt pikku-k-tutkittavien kutsumista uuteen tutkimukseen, kun he ovat noin 35-40 vuoden ikäisiä. Haluaisimme tietää, millaisten asioiden tutkimusta keskosperheet pitävät tärkeänä. Mitä haluaisit tutkijoiden selvittävän? Mitä haluaisit tietää keskosena syntymisen vaikutuksista aikuisikään? Kaikki pienet tai suuret ideat, ajatukset ja kysymykset ovat tervetulleita.

Vastauksen voit laittaa osoitteeseen kevyt(at)kevyt.net. Kevyt toimittaa vastaukset (nimettöminä) tutkijoiden käyttöön. Vastaathan 14.4. mennessä.

Seuraavassa tutkimuksesta hieman taustaa:

Pikku-k-tutkittavat ovat syntyneet Uudellamaalla 1978-1985. Puolet heistä on syntynyt alle 1500 g painoisena, ja puolet on täysiaikaisena syntyneitä verrokkitutkittavia. Aiemmat koko pikku-k:ta koskevat tutkimukset on tehty pikku-k-laisten ollessa keskimäärin 22 ja 25 vuoden ikäisiä.

Aiemmin olemme todenneet, että suurin osa keskosena syntyneistä on terveitä ja elää normaalia elämää. Terveilläkin pikkukeskosena syntyneillä on kuitenkin keskimäärin jonkin verran enemmän erilaisia terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä kuin täysiaikaisena syntyneillä. Tällaisia ovat mm. korkeampi verenpaine, heikompi sokerinsieto ja heikompi, astmaattistyyppinen keuhkojen toiminta. Terveet pikkukeskosena syntyneet myös harrastavat kuntoliikuntaa selvästi vähemmän kuin täysiaikaisena syntyneet. He myös perustavat perheen ja saavat lapsia myöhemmin, ja sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen pulmat ovat jonkin verran tavallisempia. Jotkin erot ovat myös pikkukeskosina syntyneiden eduksi: heillä on vähemmän allergioita, he ovat persoonallisuudenpiirteiltään keskimäärin tunnollisempia, minkä tiedetään ennustavan hyvää terveyttä. Myös alkoholin liikakäyttö on heillä harvinaisempaa.

Suurin osa tähänastisista tuloksista on kuitenkin saatu nuorten aikuisten joukossa. Keski-iän kynnyksellä erilaiset terveysongelmat alkavat olla kaikilla ihmisillä tavallisempia. Pikkukeskosten terveydestä aikuisiän edetessä ei tiedetä kovin paljon. Nyt suunniteltavaan tutkimukseen haluamme kysyä keskosperheiden ajatuksia jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta ne voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Tutkimukselle tullaan hakemaan rahoitusta Suomen Akatemiasta ja kotimaisista säätiöistä. Jos rahoitusta saadaan, tutkimus voisi alkaa vuonna 2017 tai 2018. Tutkimustuloksista kerrotaan aikanaan mm. Kevyen kautta.

Kiitos etukäteen avusta!
Tutkimusryhmän puolesta
Eero Kajantie
dosentti, lastentautien erikoislääkäri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kansantautien ehkäisy-yksikkö
eero.kajantie@thl.fi"

Navigointi