Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Aino Ezeonodo on Vuoden keskosvaikuttaja

Aino Ezeonodo on Vuoden keskosvaikuttaja

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt on valinnut sairaanhoitaja YAMK, lehtori Aino Ezeonodon Vuoden 2012 keskosvaikuttajaksi.

Ezeonodo on tehnyt työtä keskosvauvojen kenguruhoidon ja imetyksen edistämiseksi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ezeonodo on työskennellyt muun muassa Helsingin Lastenklinikan vastasyntyneiden teho-osastolla.  Tällä hetkellä hän on lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Keskosten vanhemmat ovat antaneet Ezeonodon vastasyntyneiden teho-osastolla tekemästä päivittäisestä työstä erittäin hyvää palautetta.
”Aino paneutui aina siihen kysymykseen, joka hänelle esitettiin ja näki vaivaa kysyjän auttamiseksi. Hän oli aina ystävällinen ja iloinen ja jaksoi valaa vanhempiin uskoa parempaan.”
”Aino on tosi lämmin ihminen ja ottaa vanhemmat huomioon keskosen
hoidossa. Hän on ihanan innostunut kenguruhoidosta.”

Kenguruhoidossa jo aivan pieni keskonen pääsee vanhempansa rinnalle iho ihoa vasten.  Tämä parantaa vauvan vointia ja on vanhemmille hyvin tärkeää usein pitkäksikin venyvän sairaalahoidon aikana.


Petriina Munckin väitöskirja on Vuoden keskosaiheinen tutkimus

Vuoden keskosaiheisena tutkimuksena yhdistys palkitsi psykologian tohtori Petriina Munckin väitöskirjan, joka käsittelee hyvin pienipainoisena syntyneiden keskosten kognitiivista kehitystä
varhaislapsuudesta esikouluikään. Munckin tutkimus on tehty Turun yliopistollisen keskussairaalan moniammatillisessa tutkimusryhmässä ns. PIPARI-hankkeessa. Tutkimus nostaa esille kehitysseurantojen merkityksen osana keskosten hyvää hoitoa. Tutkija suosittelee, että keskosia seurattaisiin sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä, sillä viiden vuoden seurannassa pystyttiin havaitsemaan oppimiskyvyn erityisvaikeuksia, jotka eivät olleet näkyvissä vielä kahden vuoden iässä.  

Myös keskosvanhempien yhdistys haluaa, että keskosten kehitysseurantoihin luodaan valtakunnalliset käytänteet, jotka määritellään lainsäädännön tasolla. Systemaattinen kehitysseuranta mahdollistaa sairaaloiden välisten hoitokäytänteiden vertailun ja luo pohjaa
yhtenäisille hoitokäytänteille. Nykyisin sekä seurannoissa että hoitokäytänteissä on alueellista epätasa-arvoa.

Elämäntyöpalkinto Helena Aatolalle

Lisäksi keskosvanhempien yhdistys palkitsi elämäntyöpalkinnolla neonataalihoitaja Helena Aatolan. Aatola jäi eläkkeelle viime keväänä tehtyään pitkän uran keskoslasten parissa. Aatola työskenteli yhteensä 37 vuoden ajan Helsingin Lastenklinikan vastasyntyneiden teho-osastolla sekä Kätilöopistolla vastasyntyneiden tarkkailuosastolla.

Aatolan valinnalla keskosvanhempien yhdistys haluaa nostaa esille koko perheen huomioimisen keskoslapsen hoitotyössä. Aatola on myös ansioitunut uusien neonataalihoitajien perehdyttäjänä käytännön työhön. Tämänkin hän on hoitanut pienet potilaat ja heidän perheensä huomioiden.

Keskoslasten päivää vietetään lauantaina

Maailman keskoslasten päivää vietetään 17.11. eri puolilla maailmaa. Päivä on omistettu kaikille lapsille, jotka ovat syntyneet joko liian aikaisin tai liian pieninä. Keskosuus vaikuttaa lapsen ja hänen perheensä elämään monin eri tavoin. Elämän alkutaival ei aina ole helppo.

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on  täyttynyt tai jonka syntymäpaino on alle 2500 g. Suomessa keskosena syntyy noin kuusi prosenttia lapsista, eli
vuosittain noin 3400 lasta.

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt on viralliselta nimeltään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Meilahden yhdistys. Yhdistys on perustettu  1997.  Yhdistyksessä on jäsenenä noin 500 keskoslapsen perhettä ympäri Suomea.  Kevyen tavoitteena on, että suomalainen perhepolitiikka
huomioisi nykyistä paremmin perheet, joissa lapsi syntyy ennenaikaisesti. Kevyen perhepoliittiset tavoitteet on julkaistu vuonna 2010 ja löytyvät yhdistyksen nettisivuilta:
http://www.kevyt.net/yhdistys/kevyen-perhepoliittiset-tavoitteet

Yhdistys tukee vanhempia, jotta he jaksavat arjessa paremmin. Tietoa ja tukea perheet saavat yhdistyksen verkkosivuilta, perheiden yhteisissä tapahtumissa, vanhemmille järjestetyissä keskustelu- ja teemailloissa sekä keskoslapsille ja -perheille järjestetyn toiminnan
kautta.  Yhdistys ylläpitää erittäin aktiivista keskustelupalstaa, joka tarjoaa eri puolilla Suomea asuville keskosvanhemmille vertaistukea, kokemuksia ja tietoa.

Keskoslasten päivän tapahtumia järjestetään lauantaina muun muassa Jyväskylässä ja Lappeenrannassa.

Lisätietoja:

www.kevyt.net

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt, hallituksen jäsen Outi Hytönen, outi.hytonen@kevyt.net, puh. 040 584 2520

Aino Ezeonodo, vuoden 2012 kehittäjäneonataalihoitaja (SNH ry), sh (ylempi) AMK, neonataalitehohoitaja, lehtori, puh. 0207835790, aino.ezeonodo@metropolia.fi

PsT Petriina Munck, puh. 050 525 4292, petmun@utu.fi

Erikoissairaanhoitaja Helena Aatola, puh. 050 3201449, helena.aatola@kolumbus.fi

Navigointi